Қиянаттауды сүзгілеу сүзгіш басқармасы

Jump to navigation Jump to search

Түзетулер арасындағы айырмашылық

ДанаVersion from 14:51, 2016 ж. қазанның 29 by ArystanbekVersion from 14:54, 2016 ж. қазанның 29 by Arystanbek
Сүзгіш шарттары
Шарттары:
!"autoconfirmed" in user_rights
+
! "autoconfirmed" in user_groups & (
& article_namespace = 0
+
  article_namespace = 0 & (
& length(rmwhitespace(added_lines)) > 12
+
    length(rmwhitespace(added_lines)) > 12 & (
& added_lines rlike "^[A-ZА ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ0-9\s\pP]*?[A-ZА ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ]{5}[A-ZА ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ0-9\s\pP]*$"
+
      shouting := "^[A-Z0-9\s\pP]*?[A-Z]{5}[A-Z0-9\s\pP]*$";
& !(removed_lines rlike "[A-ZА ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ0-9\s\pP]*?[A-ZА ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ]{5}[A-ZА ӘБВГҒДЕЁЖЗИЙКҚЛМНҢОӨПРСТУҰҮФХҺЦЧШЩЪЫІЬЭЮЯ0-9\s\pP]")
+
      added_lines rlike shouting & (
& !("#REDIRECT" in added_lines)
+
        ! removed_lines rlike shouting & (
& !(added_lines rlike "__(NOEDIT|NEW)SECTION__")
+
        ! "#REDIRECT" in added_lines &
& !(added_lines rlike "__(NO|FORCE)?TOC__")
+
        ! added_lines rlike "__(NOEDIT|NEW)SECTION__" &
& !(added_lines rlike "^\*")
+
        ! added_lines rlike "__(NO|FORCE)?TOC__" &
 +
        ! added_lines rlike "^\*" &
 +
        ! added_lines rlike "{{[A-Z0-9\s\pP]*?[A-Z]{5}[A-Z0-9\s\pP]}}"
 +
        )
 +
      )
 +
    )
 +
  )
 +
)