Будың негізгі жылудинамикалық процесстері

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Jump to navigation Jump to search

Будың негізгі жылудинамикалық процесстері.

Ts - диаграммасындағы, су буы жағдайының өзгеруіндегі, жеке жағдайын қарастырамыз.

Ылғалды бу облысындағы изобар (P=const), T=const изотермамен бірдей беттеседі (7.4 сур.). Изобарлы немесе изотермиялық кеңею в-с (стрелка оңға) жылулықты жеткізуге байланысты, бұл процесс булану.

Солға бағытталған с-в процессі изобарлы немесе изотермиялық сығылуды көрсетеді. Мұнда, жылулық алып кетіледі. Бұл процесс шықтану деп аталады. Қатты қыздырылған бу аймағындағы, изотермиялық кеңею, горизонталды с-е, тік сызығымен бейнеленеді, сол кезде, изобара c-d қисық сызығы бойынша, жоғары бағытталады.

7.5 суретте дәл сондай изоэнтропиялық кеңеюі (5=const), в-а қайнаған судың Р1 қысымынан Р2 аз қысымға дейінгісі көрсетілген, суретте көрінгендей, қайнаған сұйықтың изоэнтропиялы кеңеюі кезінде, кейбір булану жүреді, себебі соңғы нүкте а ылғалды бу аймағында болуынан.

Будың негізгі жылудинамикалық процесстері.png

а-в изоэнтропиялық сығылудың кері процессі, ылғалды бу күйінен, қайнаған сұйық күйіне өтуі жүреді. c-f құрғақ қаныққан будың изоэнтропиялы кеңеюі, оның ылғалдануына әкеліп соғады. Қатты қыздырылған бу аймағының процессі дәл сол сияқты газдарға да сондай.

is - диаграммасындағы изоэнтропиялы процесс (S=const), дәл осындай вертикалды тік сызықпен бейнеленеді (7.5 сурет).

7.5 суретте, бастапқы нүктенің орналасуы (қатты қыздырылған бу кезінде) P1=const, берілген изобарлы қысыммен Т1=const берілген изотермияның қиылысуында орналасқан.

Кеңею кезіндегі, соңғы нүктенің орналасуы S=const берілген, соңғы изобараның P2=const, қиылысу сызығында орналасқаны, қаралған будың кеңею процессі, сондықтан, будың қатты қызған күйінен, қаныққан бу күйіне өту процессі жүреді.

Қаныққан бу кезіндегі, нүкте жағдайының орналасуы, берілген изобарлы қысым Р және берілген құрғақтық дәрежесі x1=const, сызықтарының қилысуында орналасқан. Әдетте, is - диаграмманы қолдана отырып, буға арналған процесстерді есептейді.[1]

Дереккөздер[өңдеу]

  1. Кабашев Р.А. ж. б. Жылу техникасы: Оқулық/ Р.А. Кабашев, А.К. Кадырбаев, A.M. Кекилбаев. -Алматы: «Бастау» баспаханасы, 2008. - 425 б. Суреттері 140 сурет. Библиографиялы тізімі 17. ISBN 9965-814-30-9