Жыңғылды мұнай кен орны

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Jump to navigation Jump to search

Жыңғылды мұнай кен орныКаспий маңы ойпатының оңтүстік-шығыс ернеуі маңы белдемінің мұнай кен орны. Құрылым аймақтық геологиялық-геофизикалық жұмыстар нәтижесінде 1939 жылы ашылған.

Географиялық орны[өңдеу]

Атырау облысында Мақат станциясының солтүстігінде 20 км жерде орналасқан.

Геологиялық құрылымы[өңдеу]

Кенорын дөңесі солтүстік-батыстан оңтүстік-шығысқа қарай созылған, жасырын жарылған тұзкүмбезді құрылымнан орын алған. Галогендік таужыныстардың орналасу тереңдігі күмбез дөңесінде 400 м, баурайларында 1000 м-ге дейін жетеді. Енсіз грабендер арқылы күмбез солтүстік, солтүстік-шығыс және оңтүстік-батыс қанаттарға бөлінген. Оңтүстік-батыс қанаттың өнеркәсіптік мұнайлылығы анықталған. Бұл қанат, лықсымалар арқылы батыс, орталық және шығыс алаңшаралға дараланған. Көлденең лықсымалармен тілгіленген орталық алаңша ауқымында апт, неоком жікқабаттары мен ортаңғы юраға тиесілі мұнайлы горизонттарды кіріктіретін блок дараланады. Шығыс алаңшада апт шөгінділері өнімді. Барлығы 10-ға жуық мұнайлы горизонттар анықталған.

Жатыс сипаты[өңдеу]

Жатыс сипаты жөнінен барлық жатындар қойнауқаттық, тектоникалық тұрғыдан қалқаланған, жатыс тереңдіктері 135 м-ден 500 м-ге дейін. Құмтастардан құралған жинауыштары қуысты, ашық кеуектілігі 29-34%-ға дейінгі шамада. Жатындардың жапқыштары рөлін сазды таужыныстар атқарады. Өнімді горизонттардың жалпы қалыңдығы апт жатындарында 5-10 м-ге, неоком жатындарында 5,6-13-ге, юра жатындарында 4,3-7 м-ге дейін, тиімді қалыңдығы, тиісінше, 4-8,5 м-ге, 4-9 м-ге және 3-4 м-ге, мұнайға қаныққан қалыңдық осы ретпен 2,2-5 м-ге, 3,8-5,2 м-ге және 1,3-2,9 м-ге дейін жетеді. Жатындардың су-мұнай жапсарлары -139-472 м-ге дейінгі белгілерде. Дөңдік бөліктегі мұнайлы горизонттардың жатыс тереңдіктері апт жікқабаты үшін 125-170 м-ге, неоком жікқабаты үшін 209-253 м-ге, ортаңғы юра шөгінділері үшін 330-465 м-ге дейін. Жатындардың мұнайлы бөліктерінің биіктігі 7-31 м-ге дейін өзгереді.

Қанығу сипаты[өңдеу]

Мұнайға қанығу коэффициенті 0,55-0,68. Апт жатындарындағы мұнайдың шығымы 0,5-3 м3/тәу, ортаңғы юрада 0,4-12 м3/тәу болды.

Тығыздығы, құрамы[өңдеу]

Төменгі бор шөгінділерінің мұнайы ауыр, тығыздығы 895-906 кг/м3, аз күкіртті (0,34%), аса мол шайырлы (13-34%) аз парафинді (1,05%). Ортаңғы юра жатындарының мұнайлары айтарлықтай жеңіл, тығыздығы 875-881 кг/м3, аз күкіртті, аз парафинді (1,67-1,77%). Бұлардағы силикагель шайыларының мөлшері 10%-14,5%-ға дейін. Жатындардың режимі гравитациялыққа ауысатын әлсіз суарынды. Хлоркальцийлі типті табандық сулардың тығыздығы 1095-1163 кг/м3. Кен орнында 2004 жылы бұрғылау жұмыстары басталды.