Том

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Навигацияға өту Іздеуге өту

Том (Volume) —

  1. файлдық жүйе пайдалану үшін дискінің бөліп-белгіленген бөлімі немесе бөлімдер жиынтығы. NTFS сияқты файлдық жүйеде томда бірнеше дискінің орналасуы мүмкін;
  2. алмалысалмалы мөліметтер тасуыш; қатынас қүру бір жазу-оқу механизмі арқылы іске асырылатын сыртқы жадтың стандартты жылжымалы бөлігі.

Томның түрлері[өңдеу | қайнарын өңдеу]

Басқару томы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Управляющий том; control volume) — операциялық жүйенің бір немесе бірнеше катологтар индексінен түратын том.

Жалпы том[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Общий том; public volume) — мәліметтердің түрақты тобына арнайы сүрау бойынша, ал мөліметгердің уақытша топтарына шектеусіз қатынас қүруға болатын том.

Жумыстық том[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Рабочий том; work volume) — мөліметтердің түрақты жөне уақытша топтарына шектеусіз қатынас қүруға болатын том.

Жуйелік том[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Системный том; system volume) — операциялық жүйе орналасқан, бірден қатынас қүру томы.

Көшірме том[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Дублирующий том; back-up volume) — түп нүсқасы ретінде басқа томда орналасқан файлдың көшірмесінен түратын том.

Резидентті том[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Резидентный том; resident volume) — жуйелік каталог пен операциялық жүйенің ядросы орналасқан том.

Том енбаңбасы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Метка тома;Volume label) — томға атау беру кезінде оған жазылатын ентаңба. Мүнда томның тіркелу ңөмірі, файлдар ентаңбасы айма- ғының адресі, том иесінің идентифика¬торы болады.

Том соңының белгісі[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Признак конца тома; end of volume) — томдағы мәліметтер жобасының шекарасын анықтайтын код.

Том соңының еңтаңбасы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Метка конца тома; end of volume) — томның соңында орналасқан жөне оның соңының белгісі бар ентаңба. Көп томды файлдарды үйымдастыру кезінде пайдаланады.

Том үқсастырғышы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Идентификатор тома; volume identifier) — таспа немесе дискідегі мөліметтер тасушының мөтіндік атауы.

Томдарды автоматтық айырыптану[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Автоматическое распознавание томов; automatic recognition of volumes) — тапсырмаларды жоспарлаушьімен орындалатын жөне осы сөгге операциялық жүйенің басқарылуында түрған том мен тапсырма сүралатын томның бір-бірімен сөйкестігін тағайындаудан түратын операция.

Томдарды танып білу[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Опознавание тома; volume recognition) — жүйедегі ашық томдардың идентификаторы мен томдардың ентаңбалары арасындағы сөйкестікті тағайындау процедурасы.

Томның (дестенің) атауын тағайындау[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Инициализация тома (пакет); volume (pack) initialization) — томды мөліметтер жазуға бастапқы дайындау. Ол магниттік дискілерде ақаулы сызықжолдардың баржоғын тексеруді жөне томның ентаңбасын жазуды, сызықжолдардың меншікті адрестері мен сипаттамаларын даярлауды қамтиды.

Томның ентаңбасы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Метка тома; volume label, mark token) — дискіні анықтайтын (теңестіретін) белгі. Томның ентаңбасы каталогтар бүтағы терезесінің тақырыптар жолында (қатарында) көрсетіледі.

Томның реттік көмірі[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Порядковый номер тома; serial volume number) — бірнеше бөліктен түратын (көп томды) файлды өңдеу кезінде сол бөліктерді (томдарды) пайдаланудың стандартты режімін сипаттайтын сан.

Томның соңы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Конец тома; end of volume) — томның соңын белгілейтін код.

Томның файлы[өңдеу | қайнарын өңдеу]

(Файл тома;volume file) — томның аты, осы том арналып бөліп-белгіленген файлдық жүйенің түрі жөне (жөндеуді талап ететін ақау болғанын көрсететін) өзгеріс биті бар файл

[1]

Дереккөздер[өңдеу | қайнарын өңдеу]

  1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Информатика және компьютерлік техника / Жалпы редакциясын басқарған – түсіндірме сөздіктер топтамасын шығару жөніндегі ғылыми-баспа бағдарламасының ғылыми жетекшісі, педагогика ғылымдарының докторы, профессор, Қазақстан Республикасы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты А. Қ. Құсайынов. – Алматы: «Мектеп» баспасы» ЖАҚ, 2002 жыл. – 456 бет. ISBN 5-7667-8284-5