Уикипедия:Қазақ кирилл әліпбиі

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
(Қазақ кирилл әліпбиі бетінен бағытталған)
Jump to navigation Jump to search
Қазақ әріптері бар пернетақта

Қазақ кирилл әліпбиі 1940 жылы енгізіліп, соның алдында 1929 жылдан қолданылып жүрген латын графикасының орнына келген.

Аа а [ɑ]
Әә ә [æ]
Бб бе [b]
(Вв) ве [v]
Гг ге [g]
Ғғ ға [ɢ]
Дд е [d]
Ее е [ i̯ə]
(Ёё) йо [jo]
Жж же [ʒ,ʤ]
Зз зе [z]
Ии ый, ій [əj/ɘj]
Йй қысқа и [j]
Кк ка [k]
Ққ қа [q]
Лл эл [l]
Мм эм [m]
Нн эн [n]
Ңң эң [ŋ]
Оо о [u̯ʊ]
Өө ө [y̯ʉ]
Пп пе [p]
Рр эр [ɾ]
Сс эс [s]
Тт те [t]
Уу ұу, үу [w], ұу[ʊw]/ үу[ʉw]/ ыу[əw] / іу[ɘw]
Ұұ ұ [ʊ]
Үү ү [ʉ]
Фф эф [f]
Хх ха [x]
Һһ һа [h]
(Цц) це [ʦ]
(Чч) че [tɕ]
Шш ша [ʃ]
(Щщ) ща [ɕ]
(Ъъ) айыру белгі [-] (орыс тілінен келген сөздерде ғана кездеседі)
Ыы ы [ə]
Іі і [ɘ]
(Ьь) жіңішкелік белгі [’] (орыс тілінен келген сөздерде ғана кездеседі)
(Ээ) э [e — сөз басында]
Юю йу [ju]
Яя йа [ja]