Уикипедия:Қазақ кирилл әліпбиі

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
(Қазақ кирилл әліпбиі бетінен бағытталған)
Мұнда ауысу: шарлау, іздеу
Қазақ әріптері бар пернетақта

Қазақ кирилл әліпбиі 1940 жылы енгізіліп, соның алдында 1929 жылдан қолданылып жүрген латын графикасының орнына келген.

Аа а [ɑ]
Әә ә [æ]
Бб бе [b]
(Вв) ве [v]
Гг ге [g]
Ғғ ға [ɢ]
Дд е [d]
Ее е [ i̯ə]
(Ёё) йо [jo]
Жж же [ʒ,ʤ]
Зз зе [z]
Ии ый, ій [əj/ɘj]
Йй қысқа и [j]
Кк ка [k]
Ққ қа [q]
Лл эл [l]
Мм эм [m]
Нн эн [n]
Ңң эң [ŋ]
Оо о [u̯ʊ]
Өө ө [y̯ʉ]
Пп пе [p]
Рр эр [ɾ]
Сс эс [s]
Тт те [t]
Уу ұу, үу [w], ұу[ʊw]/ үу[ʉw]/ ыу[əw] / іу[ɘw]
Ұұ ұ [ʊ]
Үү ү [ʉ]
Фф эф [f]
Хх ха [x]
Һһ һа [h]
(Цц) це [ʦ]
(Чч) че [tɕ]
Шш ша [ʃ]
(Щщ) ща [ɕ]
(Ъъ) айыру белгі [-] (орыс тілінен келген сөздерде ғана кездеседі)
Ыы ы [ə]
Іі і [ɘ]
(Ьь) жіңішкелік белгі [’] (орыс тілінен келген сөздерде ғана кездеседі)
(Ээ) э [e — сөз басында]
Юю йу [ju]
Яя йа [ja]