Module:Wikidata

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Jump to navigation Jump to search

Бұл модульдің құжаттамасын Module:Wikidata/doc бетінде бастай аласыз

local i18n = {
  ["errors"] = {
    ["property-param-not-provided"] = "Қасиет параметрі берілмеген",
    ["entity-not-found"] = "Нысан табылмады.",
    ["unknown-claim-type"] = "Өтініштің белгісіз түрі.",
    ["unknown-snak-type"] = "Снэктің белгісіз түрі.",
    ["unknown-entity-type"] = "Нысанның белгісіз типі.",
    ["unknown-claim-module"] = "Сіз claim-module, сондай-ақ claim-function орнатуыңыз қажет.",
    ["unknown-value-module"] = "Сіз value-module, сондай-ақ value-function орнатуыңыз қажет.",
    ["claim-module-not-found"] = "Мәндер меңзеген модуль табылмады.",
    ["claim-function-not-found"] = "Мәндер меңзеген әрекет табылмады.",
    ["value-module-not-found"] = "Мәндер меңзеген модуль табылмады.",
    ["value-function-not-found"] = "Мәндер меңзеген әрекет табылмады."
  },
  ["somevalue"] = "''белгісіз''",
  ["novalue"] = ""
}

function getEntityFromId( id )
  if id then
    return mw.wikibase.getEntityObject( id )
  end
  return mw.wikibase.getEntityObject()
end

function getEntityIdFromValue( value )
  local prefix = ''
  if value['entity-type'] == 'item' then
    prefix = 'Q'
  elseif value['entity-type'] == 'property' then
    prefix = 'P'
  else
    return formatError( 'unknown-entity-type' )
  end
  return prefix .. value['numeric-id']
end

function formatError( key )
  return '<span class="error">' .. i18n.errors[key] .. '</span>'
end


function formatStatements( options )
  if not options.property then
    return formatError( 'property-param-not-provided' )
  end

  --Get entity
  local entity = getEntityFromId( options.entityId )
  if not entity then
    return -- formatError( 'entity-not-found' )
  end

  if (entity.claims == nil) or (not entity.claims[string.upper(options.property)]) then
    return '' --TODO error?
  end

  --Format statement and concat them cleanly
  local formattedStatements = {}
  for i, statement in pairs( entity.claims[string.upper(options.property)] ) do
    table.insert( formattedStatements, formatStatement( statement, options ) )
  end
  return mw.text.listToText( formattedStatements, options.separator, options.conjunction )
end

function formatStatement( statement, options )
  if not statement.type or statement.type ~= 'statement' then
    return formatError( 'unknown-claim-type' )
  end

  return formatSnak( statement.mainsnak, options )
  --TODO reference and qualifiers
end

function formatSnak( snak, options )
  if snak.snaktype == 'somevalue' then
    return i18n['somevalue']
  elseif snak.snaktype == 'novalue' then
    return i18n['novalue']
  elseif snak.snaktype == 'value' then
    return formatDatavalue( snak.datavalue, options )
  else
    return formatError( 'unknown-snak-type' )
  end
end

function formatDatavalue( datavalue, options )
  --Use the customize handler if provided
  if options['value-module'] or options['value-function'] then
    if not options['value-module'] or not options['value-function'] then
      return formatError( 'unknown-value-module' )
    end
    local formatter = require ('Module:' .. options['value-module'])
    if formatter == nil then
      return formatError( 'value-module-not-found' )
    end
    local fun = formatter[options['value-function']]
    if fun == nil then
      return formatError( 'value-function-not-found' )
    end
    return fun( datavalue.value, options )
  end

  --Default formatters
  if datavalue.type == 'wikibase-entityid' then
    return formatEntityId( getEntityIdFromValue( datavalue.value ), options )
  elseif datavalue.type == 'string' then
    return datavalue.value --TODO ids + media
  else
    return formatError( 'unknown-datavalue-type' )
  end
end

function formatEntityId( entityId, options )
  local label = mw.wikibase.label( entityId )
  local link = mw.wikibase.sitelink( entityId )
  if link then
    if label then
      return '[[' .. link .. '|' .. label .. ']]'
    else
      return '[[' .. link .. ']]'
    end
  else
    return label --TODO what if no links and label + fallback language?
  end
end

local p = {}

function p.formatStatements( frame )
  local args = frame.args

  --If a value if already set, use it
  if args.value and args.value ~= '' then
    return args.value
  end
  return formatStatements( frame.args )
end

return p