Бөгеуіл

Уикипедия — ашық энциклопедиясынан алынған мәлімет
Мұнда ауысу: шарлау, іздеу

Бөгеуіл (Помеха; crosstalk).

1. Пайдалы сигналга немесе процеске жағымсыз эсер ететін зиянды сигнал.

2. Электрондық күшейткішке өте өлсіз сигналдарды күшейтуге мүмкіндік бермейтін, сезімталдығын төмендететін пайдасыз сигнал. Б.себептері: сыртқы бөтен сигналдардың әсері, бұрмалауы; түзетілген қоректену кернеуінін тұрақсыздыгынан болатын фон; микрофондық құбылыс богеулігі, жылулық шуылдар.

3. Әр түрлі себептермен бұзылған сигналдардың жиынтыгы. Б. қабылдау құрылгыларына келетін сигналдарға қосымша кернеу түрінде беріледі. Осы бөгеуілдердің өсерінен сигналдардың өзгеруі, яғни артуы немесе кемуі (тіпті өшуі) мүмкін. Сигналдарға тигізетін әсеріне байланысты бөгеуілдер әр түрлі болады. Белгілі бір зандылықпен анықталып, қарапайым түрде сигналдарға қосылатын кернеуді "Аддитивті бөгеуіл" деп атайды. Ал қүрылымы белгілі бір зандылықпен анықталмайтын және қарапайым кернеу түрінде қосылмай, сигналдың параметрін барлық спектрде өзгертетін богеуілді "мультипликативті бөгеуіл" деп атайды.

Аддитивті богеуілдер пайда болу себептеріне қарай әр түрлі болады. Дегенмен аддитивті бөгеуілдердің барлығын негізгі үш түрге белуге болады. Олар: флуктуациялық, гармоникалық және импульстік бөгеуілдер.

Флуктуациялық богеуіл берілген орташа қуатымен сипатталып, энтропиясы ең көп бол5андықтан, каналдың өткізу қабілетін төмендетеді. Бірыңғайлы түрде кездесетін флуктуациялық бөгеуіл барлық нақты каналдарда кездеседі.

Олар электр схемасындағы элементтерде электрондардың жылулық тәртіпсіз қозғалысыпан пайда болып, уақыт бойынша үздіксіз кездейсоқ процесс болып саналады. Ф.б. сымдардағы зарядтардың жылулық флуктуациясынан шыққан әр түрлі ұсақ қозғалыстардың қабаттасуынан пайда болатын кездейсоқ процесс. Флуктуациялық бөгеуілдің ықтималдығын белгілі заңдылықпен таралатын тұрақты кездейсоқ процесс деп сипаттауға болады. Ол орташа қуатықмен және энергетикалық спектрімен сипатталады. Флуктуациялық богеуілдің оң және теріс таңбалы мэндерінің ықтималдықтары бірдей болады.

Сондықтан оның кернеуінің орташа шамасы нөлге тең болып, ал оның дисперсиясы орташа қуатына тең болады. Мұндай бөгеуіл ықтималдығының тығыздығы Гаусс тендігімен жазылып, қалыпты заңдылықпен анықталады.

Гармоникалық богеуілдің спектрі арнаның өткізу жолағынан әлдеқайда аз болады. Оны кейбір еңбектерде шоғырланған бөгеуіл деп атайды. Гармоникалық бөгеуіл, негізінен, байланыс арналарының арасындағы ауысу өшеулігінің төмендеу салдарынан бір арнамен берілген сигналдың екінші арнаға өтуінен пайда болады.

Импульстік богеуіл — спектр бойынша емес, уақыт бойынша пайда болатын богеуіл. Импульсті бөгеуілдің биіктігі сигналдың амплитудасымен қарайлас немесе одан да биік болуы мүмкін. Бірақ оның ұзақтығы арнамен жүретін сигналдың ұзақтығынан қысқа болады. Импульстік бөгеуіл бір арнадан екінші арнаға өтуден, қоректендіру көздерін ауыстырьш қосудан, ондірістік құрылғылардың әрекеттерінен және атмосфералық құбылыстардың өсерінен пайда болады.

Мулыпипликативті богеуілдер сигналдардың спектрлік құрамының барлық жиіліктерінің салыстырмалы түрде өзгеруіне байланысты пайда болады. Байланыс арнасының тұзусызықты емес сипаттамасының салдарынан пайда болатын және жүйелі бір зандылыққа бағынбайтын, сигналдың бүзылуына соқтыратын бөгеуілді аддитивті емес немесе мультипликативті бөгеуіл деп атайды. Оларға байланыс арналары парамстрлерінің уақыттық флуктуациясынан шығатын богеуілдер де жатады. Сөйтіп мултипликативті бөгеуілге байланыс арнасының сигнал беру коэффициентінің кездейсоқ өзгерісі жатады. Сымды байланыс жолы арналарындагы мультипликативті бөгеуілдердің көп кездесетін түрі — сол байланыс арналарындагы әр түрлі себептерден қалдық өшулікгің өзгеруі. Ондай себептерге мысал ретінде сигнал деңгейін автоматты реттейтін құрылгылардың дұрыс жұмыс істемеуі, генератор және басқа қоректеңдіру көздерінің ауыстырылып қосылуы, қызметшілердің қате әрекеттерін келтіруге болады.

Қалдық өшулік өзгерісінің екі түрі болады. Біріншісі — қалдық өшуліктің азаю немесе көбею ықтималдыгының баяу өзгеруі. Мұндай өзгерісті сигнал беру коэффицентінің тұрақсыздыгы дейді. Екіншісі — қалдық өшуліктің аз уақыт ішінде тез өзгеруі. Олар сигнал деңгейінің тез өзгеруінен пайда болады. Егер сигнал деңгейі қабылдау аппаратуралары деңгейінен томен түсіп кетсе, ондай өзгеріс үзіліс туғызады.

Сигнал 17,4 дБл төмендесе, оны үзіліс туғызатын терең өзгеріс деп атайды. Ондай өзгеріс туғызатын себептерге мыналар жатады: байланыс жолындағы түйіспенің (контакт) жылжуы, жалғау кезіндегі тізбектердің үзілуі, топтық күшейткіштер жүктемесінің көбейіп кетуі, қызметкерлер өрекеттерінің қателігі және т.б. келтіруге болады. Егер үзіліс 300 мс-тан артық болса, онда ол үзіліс емес, тоқтап қалған болып саналады.[1]

Дереккөздер[өңдеу]

  1. Қазақ тілі терминдерінің салалық ғылыми түсіндірме сөздігі: Электроника, радиотехника және байланыс. — Алматы: «Мектеп» баспасы, 2007 ISBN 9965-36-448-6