Қиянаттауды сүзгілеу сүзгіш басқармасы

Jump to navigation Jump to search

Түзетулер арасындағы айырмашылық

ДанаVersion from 23:41, 2014 ж. қаңтардың 18 by ArystanbekVersion from 18:19, 2014 ж. тамыздың 29 by Krinkle
Сүзгіш шарттары
Шарттары:
action == 'edit' & ! 'bot' in user_groups &
+
action == 'edit' &
 +
! 'bot' in user_rights &
 
('.'+article_namespace+'.') in '.0.10.12.14.' &
 
('.'+article_namespace+'.') in '.0.10.12.14.' &
 
'~~~' in added_lines &
 
'~~~' in added_lines &
 
!added_lines rlike '(~~|= *|.\|[ -—]*)~~~' &
 
!added_lines rlike '(~~|= *|.\|[ -—]*)~~~' &
 
!'~~~' in removed_lines &
 
!'~~~' in removed_lines &
 
!added_lines rlike '<!--.*~~~.*-->' &
 
!added_lines rlike '<!--.*~~~.*-->' &
 
!lcase(added_lines) rlike '<nowiki>.*~~~.*</nowiki>' &
 
!lcase(added_lines) rlike '<nowiki>.*~~~.*</nowiki>' &
 
!lcase(added_lines) rlike '<charinsert>.*~~~.*</charinsert>' &
 
!lcase(added_lines) rlike '<charinsert>.*~~~.*</charinsert>' &
 
!lcase(added_lines) rlike '<math>.*~~~.*</math>' &
 
!lcase(added_lines) rlike '<math>.*~~~.*</math>' &
 
!lcase(new_wikitext) rlike '\{\{ *(өңделуде|inuse)' &
 
!lcase(new_wikitext) rlike '\{\{ *(өңделуде|inuse)' &
 
!new_text contains 'қатысушылармен қарқынды өңделуде'
 
!new_text contains 'қатысушылармен қарқынды өңделуде'